سه ماهه اول 2014 بررسی و چشم انداز CEF: تخفیف ، عملکرد ، IPO و فعالیت فعال

ساخت وبلاگ

John Cole Scott profile picture

این مقاله خلاصه ای از تماس سه ماهه تحقیق CEF ما در تاریخ 9 آوریل 2014 است. شما می توانید اسلایدها را مشاهده کنید یا پخش مجدد را در وبلاگ ما مشاهده کنید. این مقاله تقریباً از عرشه اسلاید پیروی می کند.

طبق خدمات CEF Universe ما در تاریخ 31 مارس 2014 ، در سه ماهه اول سال 2014 ، Universe Fund-End با 595 صندوق در کل دارایی های خالص 259B به پایان رسید ، که نشان دهنده رشد دارایی حدود 3 ٪ سال به روز استبشر227 صندوق سهام کل و 368 صندوق اوراق قرضه وجود داشت. متوسط تخفیف به NA V-6. 7 ٪ و میانگین قیمت بازار 7. 1 ٪ است. به طور کلی ، تخفیف ها در این سه ماه در مقابل 9 ماه گذشته از افزایش تخفیف عمومی نسبتاً پایدار بوده است.

عملکرد CEF ، حجم و نقدینگی:

در قیمت های فعلی بازار و سیاست های توزیع ، 89 ٪ از کل CEF ها بیش از 5 ٪ و 53. 1 ٪ از کل CEF ها بین 6. 5 تا 10 ٪ عملکرد دارند که احساس می کنیم جهان درآمد اصلی CEFS است. بازده CEFS تابستان گذشته به اوج خود رسید و در حالی که هنوز هم بسیار جذاب هستند ، اما آنها از افزایش مالیات بر فروش مالیات خارج می شوند. یکی از بخش های اصلی با افزایش بخش تنها درآمد از بازده ، صندوق های سهام ایالات متحده است که در مارس 2014 افزایش خوبی را نشان داده است. حجم تجارت در ماه مارس در مقابل سه ماهه اول با حدو د-4 ٪ کاهش یافته است. این روند بیشتر در CEF های ملی مونی که در حال کاه ش-8 ٪ و CEF های غیر ایالات متحده هستند ، که به طور متوس ط-10 ٪ کاهش می یابد ، نشان داده شده است. نقدینگی برای CEFS در طول فصل فروش غیر طبیعی در فصل فروش مالیات سه ماهه چهارم سال 2013 کاهش می یابد. در حال حاضر حدود 63. 7 ٪ از صندوق های بسته بسته به طور متوسط با نقدینگی بیش از 500K دلار تجارت می کنند و کمتر از 3 ٪ از آنهامعاملات CEFS بیش از 5 میلیون دلار در روز نقدینگی.

سهام عدالت: این صندوق ها در این سه ماه تخفیف متوسط به NA V-7. 98 ٪ داشتند که 0. 1 ٪ از میانگین تخفیف آنها در طول سه ماهه است. با این حال این گروه همچنین به طور متوسط 1 سال Z-STA T-0. 13 را داشت. متوسط کل قیمت بازار 7. 8 ٪ است که از این رو تخمین می زنیم در سال 2014 از 44. 9 ٪ درآمد ، 32. 1 ٪ سود سرمایه و 23 ٪ بازده سرمایه (ROC) به طور متوسط تشکیل شود. متوسط نسبت هزینه 1. 71 ٪ است. میانگین رقم دارایی خالص 537 میلیون دلار است. میانگین شکل نقدینگی 1. 40 میلیون دلار در روز است. از سهام برجسته در این گروه بندی ، 21. 9 ٪ از سهام از نظر نهادی نگهداری می شوند و 8. 19 ٪ از این سهام توسط شرکت ما در نظر گرفته می شود که توسط فعالان یا پیروان فعال برگزار می شود.

CEFS اوراق بهادار مشمول مالیات: این صندوق ها به طور متوسط تخفیف به NA V-5. 68 ٪ داشتند که مطابق با متوسط تخفیف آنها در طول سه ماهه است ، اما به طور متوسط 1 سال Z-STAT تنه ا-0. 18 بود. میانگین کل قیمت بازار 7. 4 ٪ است که ما تخمین می زنیم در سال 2014 از 93. 2 ٪ درآمد ، 1. 8 ٪ سود سرمایه و 5 ٪ بازده سرمایه به طور متوسط تشکیل شود. متوسط نسبت هزینه 1. 65 ٪ است. میانگین رقم دارایی خالص 454 میلیون دلار است. میانگین شکل نقدینگی 1. 43 میلیون دلار در روز است. از سهام برجسته در این گروه بندی ، 20. 67 ٪ از سهام از نظر نهادی نگهداری می شوند و 6. 40 ٪ از این سهام توسط شرکت ما در نظر گرفته می شود که توسط فعالان یا پیروان فعال برگزار می شود.

اوراق قرضه ملی شهرداری: این صندوق ها به طور متوسط تخفیف به NA V-5. 8 ٪ داشتند که از نظر متوسط تخفیف آنها در طول سه ماهه ب ا-0. 3 ٪ و به طور متوسط 1 سال Z-STA T-0. 21 است. میانگین کل قیمت بازار 6. 3 ٪ است که ما تخمین می زنیم در سال 2014 به طور متوسط 100 ٪ درآمد را تشکیل می دهد. متوسط نسبت هزینه 1. 46 ٪ است. میانگین رقم دارایی خالص 436 میلیون دلار است. میانگین شکل نقدینگی 897K دلار در روز است. از سهام برجسته در این گروه بندی ، 10. 03 ٪ سهام از نظر نهادی نگهداری می شوند و 2. 57 ٪ از این سهام توسط شرکت ما در نظر گرفته می شود که توسط فعالان یا پیروان فعال برگزار می شود.

اصول صندوق اوراق قرضه: ما شاهد افزایش سطح درآمد خالص سرمایه گذاری (UNII) نسبی برای میانگین اوراق قرضه شهرداری از نوامبر 2013 بودیم در حالی که سطح از اواسط دسامبر 2013 برای CEF های اوراق مشمول مالیات پایدار مانده است. Bond CEFS از اواسط تابستان 2013 روند رو به رشد است. از آنجا که این نقطه داده مبتنی بر سطح سود سهام و درآمد است ، اکنون که کاهش سود سهام در سطح پایین تر برای صندوق های شهرداری اتفاق می افتد ، این متریک از نظر ما برای آن بخش صعودی تر است. با نگاهی به جلو ، امیدواریم که شاهد کاهش حجم سود سهام کاهش یافته و پوشش درآمد برای بخش اوراق مشمول مالیات بر جهان CEF بهبود یافته باشد.

روندهای بازده سرمایه و RoC مخرب: بازده سرمایه از ماه می 2013 برای متوسط صندوق دارایی در حال کاهش بوده است که برای این بخش مثبت است. ما معتقدیم که این به دلیل چنین دستاوردهای NAV قوی در سال گذشته است که یافتن سود را برای اکثر CEF های سهام آسان کرده است. بیشتر CEFهای اوراق قرضه شهرداری دیگر مقادیر کمی RoC را نشان نمی دهند. سه صندوق اوراق قرضه شهرداری وجود دارد که مقداری RoC را به صورت 90 روزه نشان می‌دهند، اما روند ثابت یا کاهشی در مقایسه با 12 ماهه RoC برای هر صندوق است. تنها صندوقی که بیش از 2٪ RoC را نشان می دهد، صندوق درآمد شهرداری کالیفرنیا Pimco II (PCK) است، اما این سطح از 11٪ به 7٪ در سه ماهه گذشته کاهش یافته است.

بازگشت مخرب سرمایه، همانطور که ما آن را محاسبه می کنیم، در حال حاضر در 53 CEF نشان داده می شود که حدود 25٪ از ROC برای هر یک از آن صندوق ها را شامل می شود. بخش هایی که دارای بیشترین پرچم قرمز برای بازگشت مخرب سرمایه هستند عبارتند از Specialty Equity (17 صندوق) که به دلیل استفاده بیشتر از بازده سرمایه شناخته شده است و برای ما تعجب آور است، Taxable Bond CEFs (28 صندوق). ما درک می کنیم که از آنجایی که فرمول ما برای DRoC مبتنی بر بازده کل NAV و بازده NAV است، پس از یک سال سخت در بازارهای اوراق قرضه، این رقم بالاتر از حد معمول خواهد بود.

وجوه بسته شرکت توسعه کسب و کار (BDC): از مارس 2014، شرکت ما پوشش تمام 47 CEF BDC، که مجموعاً 30. 4 میلیارد دلار در کل دارایی ها را شامل می شود، در فایل هفتگی CEF Universe ما تحت یک برگه جداگانه آغاز کرده است. ما BDCها را به عنوان "عموزاده های CEF" بازدهی می دانیم، زیرا آنها 40 شرکت مدیریت سرمایه گذاری بسته هستند و با تعریف ما از CEF مطابقت دارند. تعریف ما عبارت است از 1. سرمایه دائمی ایجاد شده در IPO، 2. مدیریت فعال دارایی های پرتفوی و 3. نقدینگی سرمایه گذار از طریق عرضه در بازار سهام. ما در اوایل مارس با Prospect Capital (PSEC) مصاحبه کردیم و مصاحبه را در 29 مارس برای مشترکین The Scott Letter منتشر کردیم.

برای 47 BDC که در حال حاضر وجود دارد ، سرمایه گذاری در بازار از 22 میلیون دلار تا 5B با میانگین 661 میلیون دلار متغیر است و عملکرد بازار از 1. 2 ٪ تا 22. 8 ٪ با میانگین 9. 4 ٪ است. در یک سال قیمت کل بازده بازار ، 39 صندوق با رکورد 12 ماهه به طور متوسط 13. 5 ٪ با طیف وسیعی از بودجه بی ن-9. 7 ٪ و 57. 3 ٪. ارزش دارایی خالص (NAV) فقط برای این صندوق ها سه ماهه تولید می شود. حدود 2/3 در خارج از کشور اداره می شوند. ساختار هزینه آنها اغلب 2 ٪ و 20 ٪ به نظر می رسد. BDC ها معمولاً مانند بسیاری از CEF ها سرمایه گذاری های محور سود سهام هستند ، اما ما آموخته ایم که پیگیری کیفیت درآمد و نحوه نگه داشتن صندوق یا حفظ ارزش دارایی خالص در طول زمان در شرایط مختلف بازار مهم است. ما فکر می کنیم سرمایه گذاران باید به BDC ها به عنوان راهی برای متنوع سازی سبد درآمد خود با حداقل نگرانی در مورد ضررهای اصلی به دلیل افزایش محیط نرخ بهره نگاه کنند ، تا زمانی که شما یک رویکرد متنوع را اتخاذ کنید. ما پیشنهاد می کنیم بسته به میزان قرار گرفتن در معرض مورد نظر در سبد خود ، 5-7 BDC را انتخاب کنید تا بتوانید برخی از تنوع را برای جلوگیری از نمایه سازی بخش خودداری کنید. با اخبار اخیر در مورد حذف فهرست های BDC ، بسیاری از وجوه در سطح قیمت معامله می شوند که ما جذاب می شویم. ما به طور کلی سعی می کنیم از پرداخت بیش از چند درصد بالاتر از آخرین NAV گزارش شده صندوق جلوگیری کنیم یا ارزش کتاب را که بعضی اوقات توسط وجوه به آنها اشاره می شود ، خودداری کنیم. متوسط صندوق در حدود 7. 2 میلیون دلار در روز با نقدینگی معامله می شود ، بنابراین حرکت در اکثر بودجه برای اکثر اندازه های نمونه کارها بسیار آسان است.

به روزرسانی اوراق قرضه شهرداری: CEF های اوراق قرضه خاص ملی و ایالتی در حال حاضر 63 میلیارد دلار دارایی خالص را تشکیل می دهند. میانگین پوشش درآمد برای این بخش کمتر از 100 ٪ است. با 99. 6 ٪ برای صندوق های ملی و 98. 8 ٪ برای بودجه متمرکز دولت. مدت زمان به طور متوسط 11. 48 است ، اگر کسی شامل اهرم در محاسبه باشد ، که به طور معمول 30-40 ٪ برای بیشتر صندوق های اوراق قرضه شهرداری است. این بخش دارای 89 ٪ مقاله درجه سرمایه گذاری و تخفیف متوس ط-6 ٪ است. 54 ٪ از وجوه در این بخش تخفیف های گسترده تر ا ز-7. 5 ٪ و به طور متوسط 6. 3 ٪ را نشان می دهد که 62 ٪ از بودجه بیش از 6. 5 ٪ است. این ارقام نظر نسبتاً مثبتی در مورد بخش ملی اوراق قرضه شهرداری به ما می دهد.

سرمایه گذاران جدید در CEF های Muni باید بدانند که در حال حاضر آنها دارای نوسانات متوسط NAV 6. 2 هستند اما نوسانات متوسط قیمت بازار به طور قابل توجهی بالاتر از 13. 3 است. با این حال ، متوسط نوسانات قیمت بازار از محدوده 15-16 در ماه های اخیر کاهش یافته است. نقدینگی می تواند مسئله ای برای این بخش باشد. 69 ٪ از بودجه در این بخش دارای میانگین نقدینگی معاملات روزانه زیر 500K دلار است. ما فکر می کنیم که با بسیاری از سرمایه گذاران که به تازگی پرداخت کرده اند ، یا به پرداخت قبض های مالیاتی به طور کلی خود برای سال 2013 پرداخت می کنند ، آنها به این فکر می کنند که چگونه می توانند پس از نتایج مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشمول مالیات خود که می خواهند در تخصیص اوراق بهادار داشته باشند ، بهتر شوند. هنگام مقایسه عملکرد در ETF مشترک شهری (Ishares National AMT Free Muni Bond ETF (MUB)) از 3. 29 ٪ یک زوج با 1 میلیون دلار+ در درآمد W-2 در خانه ، عملکرد معادل مالیات فدرال (Tey) را در حدود 5. 7 ٪ دریافت می کند. در حالی که همان سرمایه گذاران در میانگین CEF عملکرد متوسط حدود 6. 28 ٪ را برای TEY 10. 91 ٪ دریافت می کنند. اگر سرمایه گذاران در نیویورک سیتی یا کالیفرنیا زندگی کنند و می توانند بر اساس داده های CEFU ، حدود 65 ٪ قرار گرفتن در معرض مقاله دولت خود را در معرض دید خود قرار دهند.

اطلاعیه های مطبوعاتی در طول سه ماهه: ما در سه ماهه اول حدود 2300 انتشار مطبوعات را مرور کردیم. نیمی از این انتشار مطبوعات به طور معمول شامل سطح توزیع سود سهام آینده است. طبق معمول ، 90 ٪ از این اعلامیه ها این بود که سطح حفظ می شود ، با 153 اعلامیه از کاهش و 145 اعلامیه افزایش. ما تغییرات توزیع را در دو سطل تجزیه می کنیم: تغییرات کوچک (زیر 5 ٪) و تغییرات بزرگ (بیش از 5 ٪). میانگین تغییر کوچک منجر به افزایش متوسط 1. 9 ٪ یا میانگین کاه ش-2. 5 ٪ می شود. میانگین تغییر بزرگ منجر به افزایش متوسط +20 ٪ یا میانگین کاه ش-17. 6 ٪ می شود. در جستجوی طی 6 ماه گذشته ، بسیاری از دستاوردها در بخش عدالت جهان CEF بودند. صندوق های اوراق قرضه شهرداری تقریباً با 20 کاهش و 18 افزایش تقسیم می کنیم. صندوق های اوراق بهادار مشمول مالیات بیش از 85 کاهش و تنها 35 افزایش داشتند.

NAV در مقابل قیمت بازار بازده کل: در سه ماهه اول ، CEFS سهام به طور متوسط بازده NAV +3. 6 ٪ در مقابل بازده قیمت بازار 4. 2 ٪. CEF های اوراق بهادار مشمول مالیات به طور متوسط +3. 2 ٪ NAV در مقابل بازده قیمت بازار 4. 0 ٪. بهترین بخش عملکرد CEF های اوراق بهادار شهرداری با بازده NAV 6. 7 ٪ در مقابل بازده قیمت بازار 7. 7 ٪ بود. این به دلیل بهبودی در بازار اوراق بهادار و تخفیف در حدود 3 ٪ در طول سه ماهه تعجب آور نیست. ما معتقدیم که CEF های Bond در بقیه سال 2014 همچنان باریک خواهند شد.

به روزرسانی عمل فعال / شرکت: در سه ماهه اول فعالیت کمی در این زمینه وجود داشت ، اگرچه از سه ماهه چهارم 2013 تا حدودی انتخاب شد. پیشنهاد صندوق درآمد Alliancebestein (ACG) به OP EN-END توسط سهامداران تأیید نشده است. در حالی که بسیاری از مخاطبین ما فکر می کردند که این کار از بین خواهد رفت ، ما موقعیت خود را به زودی پس از اعلامیه فروختیم ، زیرا گمان می کردیم که بر اساس پایگاه سهامدار مشکل داشته باشد ، حتی اگر این صندوق مالکیت فعال حدود 10 ٪ و مالکیت کل نهادی 28 را نشان دهد٪. موارد دیگر یادداشت شامل کارپوس بود که به صندوق اوراق بهادار Invesco (VBF) اضافه می کرد ، به موقعیت 5. 3 ٪ (تشکیل پرونده 13G) و موقعیت 5. 2 ٪ جدید در صندوق آسیا و اقیانوس آرام (APB) (تشکیل پرونده 13G) می پردازد. بولدوگ موقعیت جدیدی را در صندوق بازده Virtus (DCA) به دست آورد و به سطح 5. 2 ٪ (تشکیل پرونده 13 گرم) رسید. در یک ماه گذشته 206 فعال کننده فعال/فعال در مقابل 76 کاهش در مالکیت سهم وجود داشته است.

پیشنهادات عمومی اولیه CEF (IPO): فقط 2 IPO در Q1 2014 وجود داشت. صندوق فرصت های Nuveen تمام انرژی MLP (JMLP) و اولین صندوق اعتماد جدید MLP و انرژی (FPL). هر دو صندوق های متمرکز MLP بودند و 700 میلیون دلار دارایی اضافی جمع آوری کردند. این IPO ها از حد معمول کوچکتر بودند (348 میلیون دلار در مقابل میانگین 580 میلیون دلار در سال 2013) و هر دو در ماه مارس بودند. در ژانویه و فوریه 2014 هیچ IPO وجود نداشت. این پس از درد از دست دادن مالیاتی در سه ماهه چهارم سال 2013 قابل درک است. ما فکر می کنیم امسال حدود 8-12 IPO را خواهیم دید. پرونده اخیر N-2 توسط Tekla ما در انتظار یک صندوق درمانی سوم توسط آن شرکت در سال جاری است. دو صندوق دیگر آنها ، صندوق بهداشت و درمان H& Q (HQH) و سرمایه گذاران علوم زندگی (HQL) در سال 2013 با 52 ٪+ قیمت بازار بازده کل برای هر صندوق موفقیت بسیار مهمی داشتند و امسال قیمت بازار دقیقاً بالاتر از یا پایین NAV بوده است. بیشتر مواردمیانگین ده سال برای IPO در جهان CEF 26 صندوق در سال است که میانگین آن 430 میلیون دلار یا حدود 12B دلار دارایی های خالص جدید است.

تنها CEF IPO که در حال حاضر بالاتر از قیمت IPO است ، Royce Global Value Trust (RGT) است که به طور سنتی متولد نشده است ، اما در سه ماهه چهارم سال 2013 از Royce Value Trust (RVT) دور می شود و هزینه این پیشنهاد را بسیار کاهش می دهد. هیچکدام از وجوهی که در 3 چهارم گذشته به آن رسیده اند ، به جز Stonecastle Financial (Banx) ، یک صندوق 108 میلیون دلاری که در ابتدا از دست ندادیم و فقط در یک ماه گذشته گرفتار شدیم ، با حق بیمه معامله نمی شوند. با این حال ، ما تنها نیستیم ، به دلایلی هر دو صبح استار و تامسون/لیپر این صندوق را به پایگاه داده های خود اضافه نکرده اند. متوسط تخفیف برای صندوق IPOED اخی ر-9. 29 ٪ و میانگین قیمت در هر قیمت IPO 86. 98 ٪ است.

MECGERS CEF: ما از سال 2012 شاهد افزایش زیادی در ادغام بوده ایم که میانگین آن در سال 2012 و 2013 تقریباً 50 است. ما در سال 2014 کمتر از 20 ادغام انتظار داریم و پس از آن در محدوده طبیعی 5-10 در سال قرار می گیرد.

مرگ و میر CEF: ما در 27 ماه گذشته فقط 11 بودجه از دست داده ایم (حدود 5 در سال) ، که زیر حد معمول در مقابل میانگین بلند مدت 8. 5 در سال است. ما هیچ دلیلی برای تغییر در این سال نمی بینیم.

همبستگی قیمت NAV / بازار صندوق بسته: در حال حاضر میانگین صندوق سهام در 90 روز گذشته با NAV 79. 8 ٪ همبستگی دارد. CEF های اوراق بهادار مشمول ارتباط متوسط با NAV 58. 3 ٪ و CEF های اوراق قرضه شهرداری نشان می دهد که میانگین همبستگی 83. 3 ٪ است. وجوه با ارقام همبستگی 30 روزه بیشتر به طور متوس ط-19 ٪ کمتر با NAV خود در ماه مارس نسبت به کل سه ماهه ارتباط دارد. ما می دانیم که این امر در زمانی که عملکرد مثبت NAV و قیمت بازار در همان دوره زمانی وجود دارد ، مثبت است. از لحاظ تاریخی ، گروه های اصلی CEF ها به طور متوسط 20 ٪ کم و به میزان 95 ٪ با NAV در دوره های زمانی مختلف از زمان شروع جمع آوری داده ها در ژوئن 2012 ، به طور متوسط و به میزان 95 ٪ با NAV.

نوسانات قیمت بازار در مقابل نوسانات NAV: CEF های اوراق بهادار در حال حاضر انحراف استاندارد 1 ساله NAV از 5 تا 6 را نشان می دهند ، در حالی که CEF های سهام دارای نوسانات NAV 12 تا 16 هستند. برای قیمت بازار CEF تفاوت بین سهام عدالت و اوراق قرضه کمتر است. CEF های اوراق بهادار نوسانات قیمت بازار 12-13 را نشان می دهند و CEF های حقوق صاحبان سهام نشان دهنده نوسانات قیمت بازار در حدود 16-18 است. صندوق های اوراق قرضه در حال شروع به کاهش نوسانات هستند زیرا هم بازارهای اوراق قرضه و هم سرمایه گذاران CEF اوراق قرضه با تصمیمات سرمایه گذاری خود در منازل منطقی تر عمل می کنند.

چشم انداز Q2 2014 CEFA: برای سه ماهه ما به دنبال اضافه کردن در معرض CEF های BDC هستیم به خصوص که قیمت ها به دلیل حذف BDC از شاخص های مختلف پایین تر است. ما انتظار داریم که در این سه ماه برای این بخش از بودجه ، نقاط داده های زیادی را رشد داده و اضافه کنیم. ما در کوتاه مدت برای اوراق بهادار مشمول مالیات یا CEF های اوراق قرضه MUNI ، به ویژه در گروه بندی صندوق وام ارشد که عملکرد NAV قوی نسبت به سایر اوراق مشمول مالیات داشته است ، خطر کلی قابل توجهی را مشاهده نمی کنیم ، اما افزایش تخفیف را افزایش داده است. ما انتظار داریم که کاهش سود سهام در بیشتر بخش های CEF در طول سه ماه کاهش یابد. ما انتظار داریم که فعالیت IPO به 3-5 صندوق افزایش یافته در طول سه ماهه افزایش یابد و فعالیت های فعال کمی در مقابل عادی انتخاب شود. ما فکر می کنیم که برای صندوق های سهام ، سرمایه گذاران باید درک کنند که اگر NAV عملکرد خوبی داشته باشد ، حتی اگر تخفی ف-15 ٪ تغییر نکند ، آنها در معرض دارایی به ارزش دلار قرار دارند اما فقط باید 0. 85 دلار پول واقعی بپردازند. ما خوشحالیم که تخفیف بعد از خرید آن باریک می شود ، اما این تنها راه کسب درآمد در CEFS نیست.

حتی اگر اصول کلی بهتری در CEF های اوراق قرضه وجود داشته باشد ، ما انتظار داریم که با مشکلات و کاهش یا عملکرد ضعیف NAV بودجه وجود داشته باشد. ما پیشنهاد می کنیم سرمایه گذاران انتخابی باشند و از ایجاد تغییر در تخصیص منابع بر اساس بازار یا حرکات خاص صندوق نترسند. ما فکر می کنیم سطح سود سهام پایدار همچنان موضوع مهمی برای سال خواهد بود.

افشای اطلاعات: من PSEC ، APB ، HQL ، RVT طولانی هستم. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت را دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، هیچ رابطه تجاری ندارم.

افشای اضافی: هر یک از نمادهای ذکر شده در این مقاله ممکن است در هر زمان توسط CEFA خریداری یا فروخته شود. نظرات و نظرات در اینجا از تاریخ انتشار است و در هر زمان بر اساس بازار یا شرایط دیگر قابل تغییر است. هیچ یک از اطلاعات موجود در اینجا نباید به عنوان پیشنهادی برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا به عنوان توصیه ساخته شود. نتایج عملکرد نشان داده شده نباید تحت هیچ شرایطی به عنوان نشانه ای از عملکرد آینده تفسیر شود. داده ها ، در حالی که از منابع به دست می آیند ، معتقدیم که قابل اعتماد هستند ، نمی توان تضمین کرد. داده ها مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد از فرم داده CEF Universe ما در 31 مارس 2014 آمده است.

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 36 تاريخ : شنبه 5 فروردين 1402 ساعت: 6:31