معاملات پویا بهینه با محدودیت های اهرم

ساخت وبلاگ

ما برای استراتژی بهینه معاملات پویا یک سرمایه گذار که با محدودیت اهرم روبرو است ، یعنی محدودیتی در توانایی وی در وام به منظور سرمایه گذاری در یک دارایی خطرناک حل می کنیم. ما فرض می کنیم که سرمایه گذار از ریسک نسبی ثابت برخوردار است و ارزش دارایی ریسک پذیر از یک حرکت براونی هندسی پیروی می کند. در صورت عدم وجود محدودیت اهرم ، استراتژی بهینه شامل سرمایه گذاری نسبت ثابت از ثروت در دارایی پرخطر است. ما ثابت می کنیم که ، در صورت وجود محدودیت اهرم ، سرمایه گذاری بهینه نیز شامل سرمایه گذاری نسبت ثابت ثروت در دارایی خطرناک است که محدودیت اهرم الزام آور نیست. با این حال ، این دو نسبت متفاوت هستند ، نشان می دهد که سرمایه گذار استراتژی خود را تغییر می دهد حتی اگر محدودیت اهرم به دلیل احتمال اینکه محدودیت اهرم در آینده الزام آور شود ، الزام آور نباشد.

گزینه های دسترسی

با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی در زیر ، به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید.(گزینه های ورود به سیستم دسترسی به نهادی یا شخصی را بررسی می کنند. در صورت دسترسی به محتوا ممکن است نیاز به خرید داشته باشد.)

منابع

Black ، F. ، and Jones ، R."ساده کردن بیمه نمونه کارها."مجله مدیریت نمونه کارها ، 14 (پاییز 1987) ، 48 - 51 . CrossrefGoogle Scholar

Black ، F. ، and Perold ، A.."تئوری بیمه نمونه کارها نسبت ثابت."منتشر نشدهنسخه خطی ، دانشکده بازرگانی هاروارد (1987). Google Scholar

Brennan ، M. ، and Solanki ، R."بیمه بهینه نمونه کارها."مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 14 (09 1981) ، 279 - 300 . CrossRefGoogle Scholar

Dybvig ، P. "استراتژی های پرتفوی پویا ناکارآمد یا چگونگی دور انداختن یک میلیون دلار در بازار سهام."بررسی مطالعات مالی ، 1 (بهار 1988) ، 67 - 88 . CrossRefGoogle Scholar

Dybvig ، P. ، and Huang ، C. F. بشر"ثروت غیر منفی ، عدم وجود داوری و برنامه های مصرف امکان پذیر."بررسی مطالعات مالی ، 1 (زمستان 1988) ، 377 - 401 . CrossrefGoogle Scholar

فلمینگ ، دبلیو. گروسمن ، س .؛ویلا ، J-L ؛و زاریفوپلو ، ت."بازگرداندن نمونه کارها بهینه با هزینه های معامله."منتشر نشدهنسخه خطی ، M. I. T.(1990). Google Scholar

Grossman ، S. "تجزیه و تحلیل پیامدهای مربوط به سهام و آتی نوسانات قیمت معاملات معاملات برنامه و استراتژی های محافظت از پویا."مجله تجارت ، 61 (07 1988) ، 275 - 298 . CrossRefGoogle Scholar

Grossman ، S. ، and Vila ، J. L."بیمه نمونه کارها و بازارهای کامل: یک یادداشت."مجله تجارت ، 62 (11 1989) ، 473 - 476 . CrossRefGoogle Scholar

هریسون ، م. ، و کرپس ، د."Martingales و داوری در بازارهای اوراق بهادار چندگانه."مجله نظریه اقتصادی ، 20 (06 1979) ، 381 - 408 . CrossrefGoogle Scholar

Karatzas ، I. ؛Lehoczky ، J.؛ستی ، س .؛و Shreve ، S."راه حل صریح یک مشکل مصرف/سرمایه گذاری عمومی."ریاضیات تحقیقات عملیات ، 11 (05 1986) ، 261 - 294 . CrossRefGoogle Scholar

Merton ، R. "قوانین بهینه مصرف و نمونه کارها در یک مدل زمانی مداوم."مجله نظریه اقتصادی ، 3 (12 1971) ، 373 - 413 . CrossRefGoogle Scholar

Perold ، A. "بیمه نمونه کارها نسبت ثابت."منتشر نشدهنسخه خطی ، دانشکده بازرگانی هاروارد ، (1986). Google Scholar

Vila ، J. L. ، and Zariphopoulou ، T."مصرف بهینه و انتخاب نمونه کارها با محدودیت های وام."منتشر نشدهنسخه خطی ، M. I. T.(1990). Google Scholar

ذکر شده توسط

98

این مقاله توسط انتشارات زیر ذکر شده است. این لیست بر اساس داده های ارائه شده توسط CrossRef تولید می شود.

Grossman ، Sanford J. and Zhou ، Zhongquan 1993. استراتژی های بهینه سرمایه گذاری برای کنترل پیش بینی ها. امور مالی ریاضی ، جلد. 3 ، مسئله3 ، ص. 241

گیبسون ، راجنا و توچشمید ، نیلز س. 1995. تأثیر محدودیت های سرمایه گذاری بر اندازه گیری عملکرد نمونه کارها: مورد عملکرد ابزار برق. بررسی مالی ، جلد. 30 ، مسئله2 ، ص. 243

Wiesemann ، Thomas 1996. مدیریت یک سبد ارزش گذاری ارزش به مرور زمان. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، جلد. 91 ، مسئله. 2 ، ص. 274

ویلا ، ژان لوک و زاریفوپلو ، تالیا 1997. مصرف بهینه و انتخاب نمونه کارها با محدودیت های وام. مجله نظریه اقتصادی ، جلد. 77 ، مسئله. 2 ، ص. 402

کلین ، پیتر 1998. تأثیر قفل سرمایه با محدودیت های فروش کوتاه. مجله بانکی و دارایی ، جلد. 22 ، شماره. 12 ، ص. 1533

Broadie ، Mark Cvitanić ، Jakša and Soner ، H. Mete 1998. تکثیر بهینه ادعاهای مشروط تحت محدودیت های نمونه کارها. بررسی مطالعات مالی ، جلد. 11 ، مسئله1 ، ص. 59

Bertsimas ، Dimitris and LO ، Andrew W. 1998. کنترل بهینه هزینه های اجرای. مجله بازارهای مالی ، جلد. 1 ، مسئله1 ، ص. 1

Mello ، Antonio S. and Parsons ، John E. 2000. محافظت و نقدینگی. بررسی مطالعات مالی ، جلد. 13 ، مسئله1 ، ص. 127

Teplá ، Lucie 2000. سیاست های بهینه نمونه کارها با محدودیت وام و شورت های کوتاه. مجله پویایی و کنترل اقتصادی ، جلد. 24 ، شماره11-12 ، ص. 1623

Sundaresan ، Suresh M. 2000. روش های زمان مداوم در امور مالی: بررسی و ارزیابی. مجله مالی ، جلد. 55 ، مسئله. 4 ، ص. 1569

گولایر ، کریستین ژولین ، برونو و تریچ ، نیکلاس 2000. پیشرفت علمی و برگشت ناپذیری: تفسیر اقتصادی از "اصل احتیاط". مجله اقتصاد عمومی ، جلد. 75 ، مسئله. 2 ، ص. 229

Leippold ، Markus Trojani ، Fabio and Vanini ، Paolo 2001. یک رویکرد هندسی به میانگین واریانس میانگین بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها. مجله الکترونیکی SSRN ،

Gromb ، Denis and Vayanos ، Dimitri 2002. تعادل و رفاه در بازارها با داوری های محدود مالی. مجله اقتصاد مالی ، جلد. 66 ، مسئله. 2-3 ، ص. 361

Bielecki ، Tomasz R. and Pliska ، Stanley R. 2003. خصوصیات اقتصادی معیار حساس به ریسک برای مدیریت نمونه کارها. بررسی حسابداری و امور مالی ، جلد. 2 ، مسئله2 ، ص. 3

Leippold ، Markus Trojani ، Fabio and Vanini ، Paolo 2004. یک رویکرد هندسی به میانگین واریانس میانگین بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها. مجله پویایی و کنترل اقتصادی ، جلد. 28 ، مسئله6 ، ص. 1079

Amenc ، Noël Malaise ، Philippe and Martellini ، Lionel 2004. تجدید نظر در سرمایه گذاری هسته ای ماهواره. مجله مدیریت نمونه کارها ، جلد. 31 ، مسئله1 ، ص. 64

یوان ، کتی ژیچائو 2004. تجارت اوراق بهادار تحت اطلاعات نامتقارن و محدودیت های تجاری. مجله الکترونیکی SSRN ،

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 42 تاريخ : چهارشنبه 9 فروردين 1402 ساعت: 13:11