trimesh. base

ساخت وبلاگ

کتابخانه برای واردات ، صادرات و انجام عملیات ساده روی مش های مثلثی.

Class Trimesh. base. trimesh (vertices = none ، face = none ، face_normals = هیچ ، vertex_normals = none ، face_colors = none ، vertex_colors = none ، face_attributes = none ، vertex_attributes = none ، metadata = none ، process = true ، paratidate = false ، merge_tex = none ،merge_norm = none ، use_embree = true ، اولیه_cache = هیچ ، بصری = هیچ ، ** kwargs)

__init__ (رئوس = هیچ ، صورت = هیچ ، face_normals = هیچ ، vertex_normals = هیچ ، face_colors = هیچ ، vertex_colors = none ، face_attributes = هیچ ، vertex_attributes = none ، metadata = none ، process = true ، validate = false ، merge_tex = none ،merge_norm = none ، use_embree = true ، اولیه_cache = هیچ ، بصری = هیچ ، ** kwargs)

یک شیء Trimesh حاوی یک مش سه بعدی مثلثی است.

face_normals ((m ، 3) float) - آرایه ای از بردارهای طبیعی مربوط به صورت

vertex_normals ((n ، 3) float) - آرایه ای از بردارهای معمولی برای راس

ابرداده (دیکته) - هر ابرداده ای در مورد مش

فرآیند (BOOL) - اگر درست باشد ، مقادیر NAN و INF بلافاصله حذف می شوند و راس ها ادغام می شوند

اعتبارسنجی (BOOL) - اگر چهره های درست ، انحطاط و تکراری بلافاصله حذف شوند ، و برخی از توابع برای اطمینان از نتایج مداوم ، مش را تغییر می دهند.

use_embree (bool) - اگر درست سعی کنید از pyembree raytracer استفاده کنید. اگر Pyembree در دسترس نباشد ، به طور خودکار به اجرای RTREE/NUMPY بسیار کندتر می رسد

IDIAL_CACHE (DICT) - راهی برای انتقال چیزها به حافظه نهان در صورت محاسبه چیزهای گران قیمت قبل از ایجاد شی مش.

مش را با یک ماتریس تحول همگن تبدیل کنید.

آیا حسابداری برای جلوگیری از بازپس گیری چیزها ، بنابراین این عملکرد باید به جای اصلاح مستقیم خود ، در صورت امکان استفاده شود.

ماتریس ((4 ، 4) شناور) - ماتریس تحول همگن

مساحت خلاصه همه مثلث ها در مش فعلی.

منطقه - مساحت مش مش

ناحیه هر صورت در مش.

فضای_ منطقه - مساحت هر صورت

نسخه Open3d. geometry. TriangleMesh از مش فعلی را برگردانید.

Open3D - مش فعلی به عنوان یک شیء Open3D.

چه تعداد گروه از رئوسهای متصل در این مش وجود دارد. توجه داشته باشید که این تعداد ممکن است از نظر mesh. split متفاوت باشد ، که از چهره به جای مجاورت راس محاسبه می شود.

تعداد - تعداد گروه های راس متصل

محور مرزهای صورت مش را تراز کرده است.

مرز - جعبه محدود با مختصات [حداقل ، حداکثر] اگر مش خالی باشد

(2 ، 3) شناور یا هیچکدام

نقطه ای از فضا که مرکز جرم/حجم است.

اگر مش فعلی در معرض آب قرار نگیرد ، این زباله های بی معنی است مگر اینکه صریحاً تنظیم شده باشد.

Center_Mass - مرکز حجمی جرم مش

نقطه ای از فضا که میانگین سانتروئیدهای مثلث است که توسط مساحت هر مثلث وزن دارد.

این حتی برای مش های غیر آب ، بر خلاف خود. Center_Mass معتبر خواهد بود

Centroid - میانگین راس وزن توسط ناحیه صورت

COMPUTE_STABLE_SEPES (center_mass = هیچ ، سیگما = 0. 0 ، n_samples = 1 ، آستانه = 0. 0)

جهت گیری های پایدار از مش و احتمالات شبه استاتیک آنها را محاسبه می کند.

این روش محل مرکز جرم را از یک گاوسی چند متغیره (میانگین در COM ، COV برابر با زمان هویت سیگما) بر روی n_samples نمونه می گیرد. برای هر نمونه ، قسمتهای استراحت پایدار مش را در فضای کاری مسطح محاسبه می کند و در صورت ریختن شی به طور تصادفی ، احتمال فرود در هر صفحه را ارزیابی می کند.

این روش ماتریس های تبدیل همگن 4x4 را که شکل را در برابر سطح مسطح قرار می دهد با محور z به سمت بالا و لیستی از احتمالات برای هر ژست باز می گرداند. تبدیل ها و احتمالی که بازگردانده می شوند ، مرتب شده اند و محتمل ترین آنها در ابتدا وجود دارد.

Center_Mass ((3 ،) شناور) - مرکز شیء جرم (اگر هیچ کدام ، این روش چگالی و آب و هوای یکنواخت را فرض می کند و به طور صریح مرکز جرم را محاسبه می کند)

سیگما (شناور) - کواریانس برای گاوسی چند متغیره که برای نمونه گیری از مرکز مکانهای جرم استفاده می شود

n_samples (int) - تعداد نمونه های مرکز محل جرم

آستانه (شناور) - مقدار احتمال اینکه در آن آستانه به حالت پایدار برگردد

Transforms ((n ، 4 ، 4) float)-ماتریس های همگن که شیء را به استراحت در یک حالت پایدار تبدیل می کنند ، با محور z جدید که به سمت بالا از جدول و شیء فقط لمس جدول می شود.

پروب ((n ،) شناور) - احتمال اعم از 0. 0 تا 1. 0 برای هر ژست

با توجه به مجموعه ای از نقاط تعیین می کند که آیا آنها داخل مش هستند یا خیر. این امر در صورت فراخوانی از مش غیر آب ، خطایی ایجاد می کند.

حاوی - خواه هر نقطه در داخل مش باشد یا نه

convert_units (مورد نظر ، حدس = غلط)

واحدهای مش را به یک واحد مشخص تبدیل کنید.

مورد نظر (رشته) - واحدهایی برای تبدیل به (به عنوان مثال "اینچ")

حدس بزنید (بولی) - اگر self. units تعریف نشده باشد آیا باید واحدهای فعلی سند را حدس بزنیم و سپس تبدیل کنیم؟

یک تجزیه تقریبی محدب یک مش را محاسبه کنید.

پارامترهای testvhacd که می تواند به عنوان kwargs منتقل شود:

نام پیش فرض

وضوح 100000 حداکثر. Concavity 0. 001 Plane Down-Samling 4 CONVEX-HULL DOWN-SAMPLING 4 ALPHA 0. 05 BETA 0. 05 MAXHULLS 10 PCA 0 حالت 0 حداکثر. رئوس در هر محدب-هال 64 دقیقه. حجم اضافه کردن رئوس ها به محدب-هال 0. 0001 تقریب محدب-هال 1 شتاب باز 1 OpenCL 1 سیستم عامل OpenCL 0 شناسه دستگاه باز 0 شناسه دستگاه بازپرداخت خروجی. wrl log log. txt

حداکثر تعداد بدنه محدب برای بازگشت

آرگومان های کلمه کلیدی testvhacd

مش - لیست مشبک محدب که اصل را تقریبی می کنند

لیست trimesh. trimesh

یک شیء Trimesh را نشان می دهد که نمایانگر بدنه محدب مش فعلی است.

محدب - مش از بدنه محدب مش فعلی

کپی (شامل_کاچ = نادرست)

با خیال راحت یک نسخه از مش فعلی را برگردانید.

به طور پیش فرض ، مش های کپی شده برای جلوگیری از مشکلات حافظه ، حافظه نهان را خالی می کنند و بنابراین ممکن است در عملیات اولیه تا زمان بازسازی انبارها آهسته باشد.

شیء فعلی هرگز حافظه نهان خود را پاک نمی کند.

شامل_کاچ (BOOL) - در صورت صحت ، داده های ذخیره شده را در مش جدید کم عمق می کند

کپی شده - کپی مش فعلی

چگالی مش.

چگالی - چگالی مش.

تفاوت (دیگر ، موتور = هیچ ، ** kwargs)

تفاوت بولی بین این مش و n دیگر مش

دیگر (trimesh. trimesh ، یا لیست اشیا

تفاوت - تفاوت بین خود و سایر اشیاء trimeSh

لبه های مش (مشتق شده از صورت).

لبه ها - لیست شاخص های vertex که لبه ها را تشکیل می دهند

هر لبه به کدام صورت تعلق دارد.

EDGES_FACE - فهرست خود.

لبه های مرتب شده در امتداد محور 1

EDGES_SORTED - همان Self. edges اما در امتداد محور 1 مرتب شده است

Kdtree برای نقشه برداری لبه ها به فهرست لبه.

درخت - درخت هنگامی که با لبه ها پرس و جو می شود ، شاخص خود را در mesh. edges_sorted برمی گرداند

لبه ها در قالب نمودار پراکنده Bool COO که در آن رئوس های متصل صحیح هستند.

پراکنده - نمودار پراکنده در قالب COO

(len (self. vertices) ، len (self. vertices)) BOOL

لبه های منحصر به فرد مش.

EDGES_UNIQUE - شاخص های Vertex برای لبه های منحصر به فرد

معکوس مورد نیاز برای بازتولید خود را برگردانید.

برای مراجعه به خواص لبه مفید: mesh. edges_unique [mesh. edges_unique_inverse] == m. edges_sorted

معکوس - شاخص های self. edges_unique

هر لبه منحصر به فرد چه مدت است.

طول - طول هر لبه منحصر به فرد

برای تضمین صحت ، ویژگی اویلر (یک متغیر توپولوژیکی) را برای مش بازگرداند ، این باید پس از remove_unreferenced_vertices فراخوانی شود

euler_number - ثابت توپولوژیکی

eval_cached (بیانیه ، * استدلال)

قبل از بازگشت ، بیانیه را ارزیابی کرده و نتیجه را ذخیره کنید.

اظهارات در داخل شیء Trimesh ارزیابی می شوند ، و

بیانیه (Str) - بیانیه کد معتبر پایتون

*args (لیست) - بیانیه موجود در داخل به عنوان args [0] ، و غیره

نتیجه

نتیجه اجرای ارزیابی در بیانیه با استدلال ها

r = mesh. eval_cached (‘np. dot (self. vertices ، args [0]) ، [0 ، 0 ، 1])

صادرات (file_obj = هیچ ، file_type = هیچ ، ** kwargs)

مش فعلی را به یک شیء پرونده صادر کنید. اگر File_Obj نام پرونده باشد ، پرونده در آنجا نوشته خواهد شد.

قالبهای پشتیبانی شده عبارتند از: STL ، OFF ، PLY ، COLLADA ، JSON ، DICT ، GLB ، DICT64 ، MSGPACK.

file_obj (شیء پرونده قابل نوشتن را باز کنید) - Str ، نام پرونده از کجا برای ذخیره مش هیچ کدام ، بازگرداندن Blob Export را برگردانید

file_type (str) - در صورت تصویب پرونده_name ، کدام نوع پرونده برای صادرات به عنوان ، این نوع پرونده را به عنوان صادر می کند.

طول ، عرض و ارتفاع محور جعبه محدود کننده مش.

وسعت - آرایه حاوی محور تراز شده [طول ، عرض ، ارتفاع] اگر مش خالی باشد هیچ کدام

(3 ،) شناور یا هیچ کدام

چهره هایی را پیدا کنید که دارای لبه ای هستند یعنی چهره های "مجاور".

مجاورت - جفت چهره هایی که دارای یک لبه هستند

در [1]: mesh = trimesh. load (‘models/featuretype. stl ')

در [2]: mesh. face_adjacency out [2]: آرایه ([[0 ، 1] ،

[2 ، 3] ، [0 ، 3] ،… ، [1112 ، 949] ، [3467 ، 3475] ، [1113 ، 3475]])

در [3]: mesh. faces [mesh. face_adjacency [0]] out [3]: trackedarray ([[1 ، 0 ، 408] ،

[1239 ، 0 ، 1]] ، dtype = int64)

در [4]: وارد کردن NetworkX به عنوان NX

در [5]: نمودار = nx. from_edgelist (mesh. face_adjacency)

در [6]: گروه ها = nx. connected_components (نمودار)

زاویه بین چهره های مجاور را برگردانید

Adjacency_angle - زاویه بین چهره های مجاور هر مقدار با خود خود مطابقت دارد.

چهره های برگشتی که مجاور و محلی محدب هستند.

این بدان معنی است که با توجه به چهره های A و B ، یک راس در B که با A به اشتراک گذاشته نمی شود ، پیش بینی شده بر روی صفحه A دارای پیش بینی است که صفر یا منفی است.

are_convex - جفت صورت که بصورت محلی محدب هستند

لبه هایی را که توسط چهره های مجاور به اشتراک گذاشته شده است ، برمی گرداند.

لبه ها - شاخص های vertex که با face_adjacency مطابقت دارد

kdtree برای نقشه برداری از لبه های مجاورت صورت.

درخت - درخت هنگامی که با لبه های مرتب شده پرس و جو می شود ، شاخص خود را در mesh. face_adjacency برمی گرداند

پیش بینی راس غیر تقسیم یک مثلث بر روی صورت مجاور آن

پیش بینی ها - محصول DOT راس بر روی صفحه مثلث مجاور.

شعاع تقریبی یک سیلندر که در داخل صورتهای مجاور قرار دارد.

شعاع - شعاع تقریبی تشکیل شده توسط جفت مثلث

پیش بینی تقریبی عمود بر روی راس های غیر مشترک در یک جفت چهره مجاور بر روی لبه مشترک دو چهره.

دهانه-فاصله تقریبی بین راس های غیر تقسیم شده

یک درخت R از مجاورت صورت.

درخت - جایی که هر لبه در self. face_adjacency دارای یک سلول مستطیل شکل است

شاخص راس دو راس را که در لبه مشترک بین دو چهره مجاور وجود ندارد ، برگردانید

vid_unshared - شاخص های مش.

(len (mesh. face_adjacency) ، 2) int

زاویه را در هر راس یک صورت برمی گرداند.

زاویه ها - زاویه در هر راس صورت

(len (self. faces) ، 3) شناور

نمایش ماتریس پراکنده از زوایای صورت.

پراکنده - ماتریس پراکنده شناور با شکل: (len (self. vertices) ، len (self. faces))

چهره هایی را پیدا کنید که یک راس را به اشتراک می گذارد ، یعنی چهره های "همسایگان".

همسایگی - جفت چهره هایی که یک راس به اشتراک می گذارند

بردار عادی واحد را برای هر صورت برگردانید.

اگر صورت انحطاط باشد و طبیعی ایجاد نشود ، یک بردار واحد با بزرگی صفر برای آن صورت بازگردانده می شود.

نرمال ها - بردارهای طبیعی هر صورت

(len (self. faces) ، 3) np. float64

چهره های مش.

این به عنوان اطلاعات اصلی در نظر گرفته می شود که نمی تواند از حافظه نهان بازسازی شود و به همین ترتیب در Self. _data ذخیره می شود که آرایه را برای تغییرات ردیابی می کند و مقادیر ذخیره شده مش را تغییر می دهد.

چهره ها - منابع مربوط به Self. vertices برای مثلث.

نمای ماتریس پراکنده از چهره ها.

پراکنده - دارای خواص: dtype: شکل bool: (len (self. vertices) ، len (self. faces))

برای هر بازده صورت که شاخص در مش. unique_edges است که چهره می کند.

faces_unique_edges - شاخص های self. edges_unique که خود را می سازند.

(len (self. faces) ، 3) int

در [0]: mesh. faces [: 2] out [0]: trackedarray ([[1 ، 6946 ، 24224] ،

[6946 ، 1727 ، 24225]])

در [1]: mesh. edges_unique [mesh. faces_unique_edges [: 2]] out [1]: آرایه ([[[[1 ، 6946] ،

[6946 ، 24224] ، [1 ، 24224]] ،

[1727 ، 24225] ، [6946 ، 24225]]]

لیستی از شاخص های صورت را برای چهره های مجاور Coplanar برگردانید.

جنبه ها - گروه های شاخص های خود.

(n ،) توالی (m ،) int

یک آرایه حاوی مساحت هر جنبه را برگردانید.

منطقه - مساحت کل هر جنبه (گروهی از چهره ها)

لبه هایی را که مرز هر جنبه را نشان می دهد برگردانید

EDGES_BOUNDARY - شاخص های Self. vertices

دنباله (n ، 2) int

طبیعی هر جنبه را برگردانید

نرمال - یک بردار عادی واحد برای هر جنبه

(len (self. facets) ، 3) شناور

پیدا کنید که کدام جنبه های مش در پوسته محدب قرار دارند.

on_hull - جنبه ای در بدنه محدب مش است یا نه

یک نقطه را در هواپیمای صورت برگردانید.

منشاء - یک نقطه در هر صفحه جنبه

(len (self. facets) ، 3) شناور

سوراخ های مثلث و تک چهار را در مش فعلی پر کنید.

Wate r-Stight - آیا بعد از اتمام عملکرد ، مشبک مش مشبک است

مشکلات مربوط به خود را با خود پیدا کرده و رفع کنید.

برای نرمال های صورت اطمینان حاصل می کند که بردارها به طور مداوم به بیرون نشان داده می شوند ، و این که خود به خودی ها در جهت صحیح برای همه اجزای متصل پیچیده می شود.

Multixody (هیچ یا بول) - اگر هیچکدام به طور خودکار از Body_count انتخاب نمی کنند ، نرمال ها را در چندین بدن برطرف کنید

یک بردار شناور را که منحصر به مش است و برای چرخش و ترجمه قوی است ، برگردانید.

شناسه - شناسایی خصوصیات مش فعلی

هش از وکتور شناسه ثابت چرخش.

Hashed-رشته Hex از هش Sha256 از بردار شناسه در Sigfigs با تنظیم دستی.

املاک شناسه_MD5  ویژگی integral_mean_curvature 

میانگین انحنای یکپارچه یا انتگرال سطح میانگین انحنای.

منطقه - میانگین انحنای مشبک

تقاطع (دیگر ، موتور = هیچ ، ** kwargs)

تقاطع بولی بین این مش و n دیگر مش

دیگر (trimesh. trimesh ، یا لیست اشیاء trimesh. trimesh) - مش برای محاسبه تقاطع ها با

تقاطع - مش از حجم موجود در همه مش های منتقل شده

با معکوس کردن سیم پیچ هر صورت و نفی نرمال بدون ریختن حافظه نهان ، مش را در محل معکوس کنید.

با معکوس کردن ستون ها ، و نفی کردن خود. face_normals و self. vertex_normals ، فضا را تغییر می دهد.

بررسی کنید که مش محدب است یا خیر.

is_convex - محدب مش است یا نه

آیا مش فعلی داده ها را تعریف کرده است.

خالی - اگر درست باشد ، هیچ داده ای روی مش فعلی تنظیم نشده است

بررسی کنید که آیا یک مش دارای تمام خصوصیات مورد نیاز برای نشان دادن یک حجم معتبر است ، نه فقط یک سطح.

این خصوصیات شامل داشتن آب ضد آب ، داشتن سیم پیچ مداوم و رو به رو به صورت نرمال است.

معتبر - آیا مش نشان دهنده یک حجم است

با اطمینان از اینکه هر لبه در دو صورت گنجانده شده است ، بررسی کنید که مشبک است.

is_watertight - آیا مش مشبک است یا نه

آیا مش سیم پیچ مداوم دارد یا خیر. مش با سیم پیچ سازگار ، هر یک از لبه های مشترک را در جهت مخالف از طرف دیگر در این زوج قرار می دهد.

سازگار - سیم پیچ سازگار است یا خیر

یک scipy. spatial. ckdtree از راس های مش را برگردانید. ذخیره نشده است زیرا این امر منجر به مسائل مربوط به حافظه مشاهده شده و Segfaults نمی شود.

درخت - حاوی مش.

جرم مش فعلی ، بر اساس چگالی و حجم مشخص شده. اگر مش فعلی ضد آب نیست ، این زباله است.

توده - توده مش فعلی

خصوصیات انبوه مش فعلی را برمی گرداند.

چگالی یکنواخت را فرض می کند ، و اگر مش مشبک نباشد ، احتمالاً زباله است.

خواص - با کلیدها: "جلد": در واحدهای جهانی^3 "جرم": از چگالی مشخص شده "تراکم": مجدداً برای راحتی (همان چگالی کوارگ) "اینرسی": در مرکز توده گرفته شده و با جهانی تراز شده است

"Center_Mass": مرکز مکان انبوه ، در سیستم مختصات جهانی

merge_vertices (merge_tex = none ، merge_norm = none ، digits_vertex = none ، digits_norm = none ، digits_uv = none) 

راس های تکراری گروه بندی شده بر اساس موقعیت و مختصات به صورت اختیاری و مختصات و نرمال را حذف می کند.

مش (شیء Trimesh) - مش برای ادغام راس در

merge_tex (bool) - اگر مش های بافت واقعی با مختصات UV بدون در نظر گرفتن مختصات UV ، رئوس ادغام شوند

merge_norm (bool) - اگر درست باشد ، مشبک با نرمال های راس ، راس ادغام شده با نادیده گرفتن نرمال های مختلف

DIGITS_VERTEX (NO یا INT) - تعداد رقمی که برای موقعیت راس در نظر گرفته می شود

Digits_norm (int) - تعداد رقم هایی که باید برای عادی واحد در نظر بگیرید

DIGITS_UV (INT) - تعداد رقم هایی که برای مختصات UV در نظر گرفته می شود

لحظه ماتریس اینرسی از مش فعلی را برگردانید. اگر مش ضد آب نیست ، این زباله است.

اینرسی - لحظه عدم تحرک مش فعلی

طرح کلی (face_ids = هیچ ، ** kwargs)

با توجه به لیستی از شاخص های صورت ، طرح کلی آن صورت را پیدا کرده و آن را به عنوان یک PATH3D برگردانید.

طرح کلی در اینجا به عنوان هر لبه ای که فقط توسط یک مثلث واحد درج شده است تعریف شده است.

توجه داشته باشید که این به معنای مش غیر آب است زیرا طرح کلی یک مشبک ضد آب یک مسیر خالی است.

face_ids ((n ،) int) - شاخص ها برای محاسبه طرح کلی. در صورت عدم وجود ، طرح کلی مش کامل محاسبه می شود.

** kwargs (منتقل شده به PATH3D سازنده) -

مسیر - منحنی در سه بعدی طرح کلی

مؤلفه های اصلی اینرسی را برگردانید

سفارش مربوط به مش. principal_inertia_vectors است

مؤلفه ها - مؤلفه های اصلی اینرسی

تحولی که مش فعلی را حرکت می دهد تا بردارهای اصلی اینرسی در محور x ، y و z قرار بگیرند و سانتروئید در منشأ قرار دارد.

تبدیل - ماتریس تحول همگن

محور اصلی اینرسی را به عنوان بردارهای واحد برگردانید. سفارش مطابق با مش. principal_inertia_compentents است.

بردارها - سه بردار که در امتداد محور اصلی جهت های بی تحرکی قرار دارند

فرآیند (اعتبارسنجی = نادرست ، merge_tex = هیچ ، merge_norm = none) 

پردازش را انجام دهید تا مش مفید شود.

از بین بردن مقادیر نان و INF

ادغام رئوس های تکراری

مثلث هایی را که یک لبه از جعبه محدودیت 2D خود دارند کوتاهتر از tol. merge حذف کنید

مثلث های تکراری را حذف کنید

اطمینان حاصل کنید که مثلث ها به طور مداوم زخم می شوند و نرمال ها به بیرون روبرو می شوند

اعتبارسنجی (BOOL) - چهره های انحطاط و تکراری را حذف کنید.

خود - مش فعلی

پیش بینی شده (عادی ، ** kwargs)

یک مش را روی یک هواپیما پروژه کنید و سپس چند ضلعی را که طرح مش را در آن هواپیما تشریح می کند ، استخراج کنید.

مش (trimesh. trimesh) - هندسه منبع

بررسی کنید (BOOL) - اگر درست است مطمئن شوید صاف است

طبیعی ((3 ،) شناور) - طبیعی برای استخراج الگوی مسطح در امتداد

مبدا (هیچ یا (3 ،) شناور) - منشأ هواپیما برای پروژه مش روی

PAD (شناور)-متناسب با چند ضلعی PAD قبل از اتحاد و سپس نتیجه گیری از بین بردن توسط برای جلوگیری از شکاف های عرض صفر.

tol_dot (شناور)-تحمل برای دور انداختن مثلث های روی لبه.

max_regions (int) - اگر مش بیش از این تعداد مناطق قطع شده برای شکست سریع قبل از اتحادیه ، استثناء کنید.

پیش بینی شده - رئوس مطالب مش منبع

کدام راس در مش فعلی توسط یک صورت ارجاع می شود.

ارجاع شده - کدام راس توسط یک صورت ارجاع می شود

با استفاده از محورهای اصلی اینرسی به عنوان نقطه شروع ، مش را با مش دیگر یا یک نقطه نقطه قرار دهید که توسط نزدیکترین نقطه تکرار می شود.

مش (trimesh. trimesh شی) - مش برای تراز کردن با دیگران

نمونه ها (int) - تعداد نمونه از سطح مش تا تراز

ICP_FIRST (int) - چند تکرار ICP برای 9 ترکیب ممکن از

ICP_FINAL (INT) - چه تعداد itertation ICP برای نزدیکترین نامزد از جستجوی گسترده تر

mesh_to_other ((4 ، 4) شناور) - تبدیل به تراز مش به شیء دیگر

هزینه (شناور) - میانگین فاصله مربع در هر نقطه

remove_degenerate_faces (ارتفاع = 1E-08)

چهره های انحطاط (چهره های بدون 3 شاخص منحصر به فرد راس) را از مش فعلی خارج کنید.

اگر ارتفاع مشخص شود ، هر صورت را با یک جعبه محدودیت 2D با یک لبه کوتاهتر از آن ارتفاع از بین می برد.

اگر مشخص نشده باشد ، هر صورت را با صفر طبیعی از بین می برد.

ارتفاع (شناور) - در صورت مشخص شدن چهره هایی با یک جعبه محدود کننده جهت دار کوتاهتر از این از یک طرف از بین می رود.

nondegenerate - ماسک مورد استفاده برای از بین بردن صورت

روی مش فعلی هر چهره ای را که تکراری هستند حذف کنید.

برای حذف چهره های تکراری ، خود را تغییر می دهد

اطمینان حاصل کنید که هر راس و صورت از اعداد محدود تشکیل شده است. با این کار ، راس ها یا چهره های حاوی NP. NAN و NP. INF حذف می شود

خود را تغییر می دهد.

تمام راس ها را در مش فعلی که توسط صورت ارجاع نشده است ، حذف کنید.

مش را ترجمه کنید تا تمام راس های راس مثبت باشند.

نمونه (تعداد ، retu_index = false ، face_weight = هیچ)

نمونه های تصادفی توزیع شده در سطح مش را برگردانید

شمارش (int) - تعداد امتیازات نمونه

Retu_Index (BOOL) - اگر TRUE نیز شاخصی را که هر نمونه از آن گرفته شده است ، بازگرداند.

Face_weight (هیچ یک یا لن (mesh. faces) شناور) - چهره های وزن توسط عاملی غیر از ناحیه صورت. اگر هیچکدام برابر با face_weight = mesh. area نباشند

نمونه ها ((تعداد ، 3) شناور) - نقاط روی سطح مش

face_index ((شمارش ،) int) - فهرست خود

متریک برای مقیاس کلی مش ، طول مورب محور محور محور مشبک مش.

مقیاس - طول مشبک AABB مورب

یک شیء صحنه حاوی مش فعلی را برمی گرداند.

صحنه - فقط مش فعلی است

بخش (plane_normal ، plane_origin ، ** kwargs)

یک مقطع سه بعدی از مش فعلی و یک هواپیما تعریف شده توسط مبدا و طبیعی را برمی گرداند.

Plane_normal - بردار عادی صفحه بخش

Plane_origin ((3 ،) شناور) - نقطه در صفحه مقطع

تقاطع ها - منحنی تقاطع

بخش_ملوپلن (plane_origin ، plane_normal ، ارتفاعات)

چند مقطع موازی از مش فعلی را در 2D برگردانید.

Plane_origin ((3 ،) شناور) - نقطه در صفحه مقطع

Plane_normal - بردار عادی صفحه بخش

ارتفاعات ((n ،) شناور) - هر بخش با ارتفاع در امتداد هواپیما عادی جبران می شود.

مسیرها - مقطع 2D در ارتفاعات مشخص. path. metadata [‘to_3d '] حاوی تبدیل برای بازگشت بخش 2D به فضای سه بعدی است.

مش را در یک پنجره OpenGL ارائه دهید. به پیله احتیاج دارد.

صاف (bool) - سایه صاف را روی مش اجرا کنید یا نه ، مشهای بزرگ کند خواهد بود

صحنه - صحنه با مش فعلی در آن

یک بسته بندی نازک در اطراف اجرای Open3D از این: Open3d. Geometry. TriangleMesh. Simplify_quadric_Decimation

face_count (int) - تعداد چهره های مورد نظر در مش نتیجه.

نسخه ساده - ساده شده مش.

slice_plane (plane_origin ، plane_normal ، cap = false ، face_index = هیچ ، cached_dots = هیچ ، ** kwargs) 

مش را با هواپیما برش دهید و یک مش جدید را برگردانید که بخشی از مش اصلی به سمت طبیعی مثبت هواپیما است

Plane_origin (3 ،) شناور

به هواپیما بروید تا با مش تقاطع کنید

Plane_normal (3 ،) شناور

بردار طبیعی هواپیما برای تقاطع با مش

اگر درست است ، نتیجه را با چند ضلعی مثلثی درپوش کنید

face_index ((m ،) int)

شاخص های مش. هنگامی که هیچ ماسک ارائه نشده است ، پیش فرض این است که تمام صورت را برش دهید.

cached_dots (n ، 3) شناور

اگر یک عملکرد خارجی محصولات DOT را ذخیره کرده است تا از بازپرداخت آنها جلوگیری شود

new_mesh - زیر مجموعه مش فعلی که از نیمه هواپیما به سمت طبیعی مثبت هواپیما تقاطع می کند

نسخه ای از مش فعلی را که به زیبایی ارائه می شود ، بدون تغییر مش منبع برگردانید.

زاویه (شناور یا هیچ کدام) - زاویه در رادیان جفت صورت با زاویه های کوچکتر از این صاف به نظر می رسد

facet_minarea (شناور یا هیچ یک) - حداقل کسری از مساحت برای در نظر گرفتن IE برای facets_minarea = 25 فقط جنبه های بزرگتر از مش. area / 25 در نظر گرفته می شود.

Smoothed - نسخه غیر ضد آب از مش فعلی که با سایه صاف به زیبایی ارائه می شود

لیستی از اشیاء trimesh را بر اساس اتصال چهره باز می گرداند. در مؤلفه های فردی تقسیم می شود ، که بعضاً از آن به عنوان "بدن" یاد می شود

Only_watertight (BOOL) - فقط مش های ضد آب را برگردانید و باقیمانده را دور بیندازید

مجاورت (هیچ یا (n ، 2) int) - غلبه بر چهره با مقادیر سفارشی

مش - اجسام جداگانه از مش اصلی

subdivide (face_index = هیچ)

یک مش را تقسیم کنید ، با هر صورت زیر تقسیم شده با چهار چهره کوچکتر جایگزین می شود.

face_index ((m ،) int یا none) - اگر هیچ یک از چهره های مش در صورتی تقسیم شوند اگر (m ،) int از شاخص ها: فقط چهره های مشخص شده تقسیم می شوند. توجه داشته باشید که در این حالت مش به طور کلی دیگر چند برابر نخواهد شد ، زیرا راس اضافی در نقطه میانی توسط چهره های مجاور به چهره های مشخص شده استفاده نمی شود و یک مرحله پس از پردازش اضافی برای ایجاد آب مشبک مش نیاز خواهد بود.

subdivide_loop (تکرار = هیچ)

با تقسیم هر مثلث به چهار مثلث و تقریب سطح صاف آنها با استفاده از زیربخش حلقه ، یک مش را تقسیم کنید. تقسیم حلقه اغلب در مش های مثلثی از Catmul-Clark بهتر به نظر می رسد ، که در درجه اول روی چهار گوش کار می کند.

تکرارها (int) - تعداد تکرارها برای اجرای زیربخش.

multixody (bool) - اگر درست سعی کنید برای هر زیرمجموعه تقسیم کنید

یک مش را تقسیم کنید تا هر لبه کوتاهتر از طول مشخص باشد.

یک سوپ مثلث را برمی گرداند ، نه یک مش زیبا.

max_edge (شناور) - حداکثر طول هر لبه در نتیجه

max_iter (int) - حداکثر تعداد بار برای اجرای زیربخش

Retu_index (BOOL) - اگر درست باشد ، شاخص بازگشت چهره اصلی برای چهره های جدید

زیر مجموعه ای از مش را برگردانید.

Faces_equence (دنباله (M ،) int) - شاخص های مش مش

فقط_ WaterTight (BOOL) - فقط زیرمجموعه‌های برگشتی که ضد آب هستند

ضمیمه (BOOL) - یک مش منفرد را برگردانید که چهره های ضمیمه شده باشد. اگر این پرچم تنظیم شود ، فقط_ WaterTight نادیده گرفته می شود

در صورت ضمیمه یا لیست زیرمجموعه های زیر مشروبات الکلی

بررسی کنید که آیا مش تقلید چرخشی در اطراف یک محور (شعاعی) یا نقطه (کروی) دارد.

تقارن - مش چه نوع تقارن دارد.

هیچکدام ، "شعاعی" ، "کروی"

اگر یک مش تقلید چرخشی دارد ، محور را برگردانید.

محور - محوری که در اطراف آن یک پروفایل 2D برای ایجاد این مش چرخیده است.

اگر مش دارای تقارن چرخشی باشد ، دو بردار را که یک قاب مختصات بخش را تشکیل می دهند ، برگردانید.

بخش - بردارهایی که می توانند یک بخش را به همراه داشته باشند

بازنمایی فرهنگ لغت از مش فعلی را با کلیدهایی که می تواند به عنوان Kwargs برای سازنده Trimesh استفاده شود ، برگردانید و با طرح در: TriMesH/Resources/Schema/Primitive/Trimesh. schema. json مطابقت داشته باشید.

نتیجه - سازنده طرحواره و TriMesh.

مثلث های واقعی مش (امتیاز ، نه ایندکس)

مثلث ها - نقاط رئوس مثلث

مرکز هر مثلث (Barycentric [1/3 ، 1/3 ، 1/3])

Triangles_Center - مرکز هر صورت مثلثی

(len (self. faces) ، 3) شناور

محصول متقاطع دو لبه از هر مثلث.

صلیب - محصول متقابل هر مثلث

درخت R حاوی هر صورت مش.

درخت - هر مثلث در خود.

اتحادیه (دیگر ، موتور = هیچ ، ** kwargs)

اتحاد بولی بین این مش و n دیگر مش

موتور (هیچ یا STR) - کدام یک از آنها برای استفاده است

اتحادیه - اتحادیه خود و سایر اشیاء Trimesh

تعریف واحدها برای مش.

واحدها - مش سیستم واحد در داخل است ، یا هیچ کدام تعریف نشده است

همه منابع چهره را از بین می برد به طوری که هر صورت شامل سه شاخص منحصر به فرد راس است و هیچ چهره ای مجاور نیست.

UNCRAP (تصویر = هیچ)

یک شیء trimesh معادل مش فعلی را که در آن به رائرها مختصات بافت UV اختصاص داده شده است ، برمی گرداند. بسته به تعداد نقشه های UV که در آن ظاهر می شوند ، ممکن است با الگوریتم بازپرداخت به همان اندازه که لازم باشد ، توسط الگوریتم بازپرداخت تقسیم شود.

نیاز به نصب PIP Xatlas دارد

تصویر (هیچ یا pil. image) - تصویر برای اختصاص دادن به مواد

Unwrapped - مش با مختصات UV UNRAPPED

در بسیاری از موارد ، ما می خواهیم چهره های خاص را حذف کنیم. با این حال ، حسابداری اضافی برای انجام این کار تمیز وجود دارد. این عملکرد مجموعه ای از چهره ها را با ماسک اعتبار و همچنین پیگیری نرمال ها و رنگ ها به روز می کند.

معتبر - ماسک برای حذف صورت

update_vertices (ماسک ، معکوس = هیچ)

راس ها را با ماسک به روز کنید.

vertex_mask ((len (self. vertices)) bool) - آرایه ای که برای نگه داشتن

معکوس ((len (self. vertices)) int) - آرایه ای برای بازسازی منابع راس مانند خروجی توسط np. unique

یک نمودار NetworkX را نشان می دهد که نمایانگر راس ها و اتصالات آنها در مش است.

نمودار - نمودار نمایانگر رئوس ها و لبه های بین آنها که در آن رئوس ها گره ها و لبه ها هستند.

این برای گرفتن راس های اطراف برای یک راس معین ، به طور بالقوه برای برخی از تکنیک های صاف کننده ساده مفید است.

mesh = trimesh.primitives.Box() graph = mesh.vertex_adjacency_graph graph.neighbors(0) >[1 ، 2 ، 3 ، 4]

نقص راس را برگردانید ، یا (2*pi) منهای جمع زاویه های هر چهره ای که شامل آن راس است.

اگر یک راس فقط توسط مثلث های کوپلانار گنجانده شود ، این صفر خواهد بود. برای مناطق محدب این مثبت و مقعر منفی است.

vertex_defect - نقص راس در هر راس

تعداد چهره هایی را که هر راس در آن گنجانده شده است برگردانید.

درجه - تعداد چهره هایی که هر راس در آن گنجانده شده است

نمایشی از شاخص های صورت که با هر راس مطابقت دارد.

vertex_face s-هر سطر حاوی شاخص های صورت است که مطابق با راس داده شده است ، ب ا-1 تا حداکثر تعداد صورت مربوط به هر راس که در آن n == len (self. vertices) ، m == حداکثر تعداد صورت براییک راس واحد

همسایگان راس هر راس مش ، که از vertex_adjacencence_graph در حال حاضر در حال حاضر وجود دارد ، تعیین می شود.

vertex_neighbors - نشان دهنده همسایگان فوری هر راس در امتداد لبه یک مثلث است

این برای گرفتن راس های اطراف برای یک راس معین ، به طور بالقوه برای برخی از تکنیک های صاف کننده ساده مفید است.

نرمال های راس مش. در صورت بارگیری نرمال ، ما بررسی می کنیم که قبل از بازگشت آنها ، تعداد عادی و راس های راس را داریم. در صورت عدم وجود نرمال vertex تعریف شده یا عدم تطابق شکل ، نرمال راس را از میانگین نرمال های چهره هایی که راس در آن استفاده می شود محاسبه می کنیم.

vertex_normals - سطح طبیعی را در هر راس نشان می دهد. جایی که n == len (self. vertices)

رئوس های مش.

این به عنوان اطلاعات اصلی در نظر گرفته می شود که از حافظه نهان قابل تولید نیست و به همین ترتیب در Self. _data ذخیره می شود که آرایه را برای تغییرات ردیابی می کند و در صورت تغییر ، مقادیر ذخیره شده مش را پاک می کند.

Vertices - نقاط در فضای دکارتی که توسط Self. faces ارجاع شده است

تصاویر ذخیره شده را برای مش فعلی دریافت کنید.

بصری - حاوی اطلاعات بصری در مورد مش

حجم مش فعلی که با استفاده از یک انتگرال سطح محاسبه می شود. اگر مش فعلی ضد آب نیست ، این زباله است.

حجم - حجم مش فعلی

voxelized (زمین ، روش = 'subdivide' ، ** kwargs) 

یک شیء VoxelGrid را نشان می دهد که مش فعلی را که در وکسل ها در زمین مشخص شده گسسته شده است

زمین (شناور) - طول لبه یک وکسل منفرد

روش (کلید اجرای. به TriMesh. Voxel. Creation. VoxElizer مراجعه کنید) -

** kwargs (kwargs اضافی که به اجرای مشخص شده منتقل شده است.) -

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 3 فروردين 1402 ساعت: 20:02