الگوهای هارمونیک قدرتمند ساده شده است

ساخت وبلاگ

Powerful Harmonic Pattes Simplified

امروز می خواهیم دانش شما را در مورد الگوهای نمودار به سطح بعدی برسانیم.

من شما را با الگوهای هارمونیک آشنا می کنم ، که تا آنجا که الگوهای معاملاتی پیش می روند ، کمی پیشرفته تر هستند. اگرچه مورد توجه آنها سخت تر است ، مطمئناً ارزش تماشای آنها را دارد ، زیرا این الگوهای می توانند در هنگام تجزیه و تحلیل به درستی به فرصت های تجاری بسیار سودآور منجر شوند. بنابراین در این مقاله ، من در مورد تجارت الگوی هارمونیک مختصر به اشتراک می گذارم.

مفهوم الگوهای هارمونیک توسط H. M. گارتلی در سال 1932. گارتلی در مورد سودآوری در کتاب خود در بازار سهام ، در مورد الگوی 5 امتیازی (معروف به گارتلی) نوشت.

همه شما باید تعجب کنید که اصطلاح "الگوهای هارمونیک" چیست؟لطفاً این پروانه را در خاطر داشته باشید زیرا اکنون بسیاری از پروانه ها را مشاهده خواهید کرد.

الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط عطف دقیق ، الگوهای قیمت هندسی را به سطح بعدی می برند. بر خلاف سایر روشهای متداول تر تجارت ، تجارت هارمونیک برای پیش بینی حرکات آینده تلاش می کند.

تجارت هارمونیک به این ایده اشاره دارد که روندها پدیده هارمونیک هستند ، به این معنی که می توان آنها را به امواج کوچکتر یا بزرگتر تقسیم کرد که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کند. تجارت هارمونیک به شماره های فیبوناچی متکی است ، که برای ایجاد شاخص های فنی استفاده می شود.

 • مجموعه کلیدی نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات عبارتند از: 0. 382 ، 0. 500 ، . 618 ، 0. 786 ، 1. 0 ، 1. 272 ، 1. 618 ، 2. 0 ، 2. 62 ، 3. 62 ، 4. 62
 • مجموعه ثانویه نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات عبارتند از: 0. 236 ، 0. 486 ، 0. 886 ، 1. 13 ، 2. 236 ، 3. 14 ، 4. 236

بازارهای مالی دارای بازپرداخت و پسوندهایی با فرکانس کافی هستند که بازگرداندن فیبوناچی به نسبت هایی مانند 38. 2 ٪ ، 50 ٪ یا 61. 8 ٪ به زبان متداول در زبان معامله گران تبدیل شده است.

الگوهای ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشد ، و همچنین ممکن است که الگوهای غیر هارمونیک ممکن است (و احتمالاً) در چارچوب الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد. اینها می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و تقویت عملکرد ورود و خروج استفاده شوند. چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک واحد (به عنوان مثال ، موج CD یا موج AB) وجود داشته باشد.

 • Retracements: REDRACTION به عنوان زمانی تعریف می شود که وقتی یک قیمت بخشی از نوسان قبلی را دوباره ردیابی می کند. این بخش را می توان در نسبت های فیبوناچی مانند 0. 38 ، 0. 5 یا 0. 618 تعریف کرد.
 • پسوندها: پسوند هنگامی اتفاق می افتد که قیمت کل نوسان قبلی (100 ٪) را گسترش می دهد و فراتر از کل نوسان سفر می کند. نوسان فرمت می تواند 127 ٪ یا 162 ٪ از نوسانات قبلی باشد.
 • پیش بینی ها: پیش بینی ها به صورتی تعریف می شوند که وقتی قیمت از نوسانات تکمیل شده در همان طول (یا بیشتر) به عنوان اولین نوسان استفاده می شود.

بیایید سفر الگوهای هارمونیک را آغاز کنیم!

الگوی نمودار هارمونیک گارتلی

الگوی گارتلی قدیمی ترین الگوی هارمونیک شناخته شده است و سایر الگوهای هارمونیک اصلاح الگوی گارتلی است.

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید حدود 61. 8 ٪ از حرکت XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت قیمت باید بر خلاف حرکت AB باشد و باید 38. 2 ٪ یا 88. 6 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت بر خلاف قبل از میلاد است و اگر قبل از میلاد 38. 2 ٪ از AB باشد ، باید 127. 2 ٪ (پسوند) حرکت BC باشد. اگر قبل از میلاد 88. 6 ٪ از AB باشد ، CD باید 161. 8 ٪ (پسوند) قبل از میلاد باشد.

AD: حرکت کلی قیمت بین A و D باید 78. 6 ٪ از XA باشد.

خطوط سیاه روی تصویر زیر چهار حرکت قیمت الگوهای نمودار را نشان می دهد. خطوط آبی و مقادیر درصد رابطه اصلاح بین هر یک از این سطوح را نشان می دهد. فلش های سبز حرکت قیمت بالقوه الگوی را نشان می دهد.

Bullish Gartley همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است ، الگوی M کج شده است. به نظر می رسد هدف . 618-1. 27x XA را هدف قرار دهد.

نزولی گارتلی همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، الگوی W کج شده است. به نظر می رسد هدف . 618-1. 27x XA را هدف قرار دهد.

الگوی نمودار هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش اصلاح الگوی گارتلی است و توسط اسکات کارنی کشف شد. خطوط کمی متقارن تر هستند و مهمترین نسبت الگوی 88. 6 ٪ اصلاح فیبوناچی است:

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید حدود 38. 2 ٪ یا 50. 0 ٪ XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت باید بر خلاف حرکت AB باشد و باید 38. 2 ٪ یا 88. 6 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت بر خلاف قبل از میلاد است و اگر BC 38. 2 ٪ از AB باشد ، باید 161. 8 ٪ (پسوند) حرکت BC باشد. اگر قبل از میلاد 88. 6 ٪ از AB باشد ، CD باید 261. 8 ٪ (پسوند) قبل از میلاد باشد.

AD: حرکت کلی قیمت بین A و D باید 88. 6 ٪٪ از XA باشد.

خفاش صعودی همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، الگوی M کج شده است. به نظر می رسد هدف . 618-1. 27x XA را هدف قرار دهد. SL دقیقاً زیر پایین است (PSZ - منطقه پشتیبانی بالقوه).

الگوی هارمونیک خفاش شبیه به الگوی گارتلی است ، با این حال ، سطح اصلاحات متفاوت است. هر دو الگوی داخلی در نظر گرفته می شوند زیرا پای D پایان در حرکت اولیه XA موجود است.

خفاش نزولی همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، الگوی W کج شده است. به نظر می رسد هدف . 618-1. 27x XA را هدف قرار دهد. SL دقیقاً بالاتر از بالا است (منطقه مقاومت بالقوه PRZ).

الگوی هارمونیک لئوناردو

الگوهای لئوناردو شبیه به خفاش است اما با تفاوت جزئی در سطح فیبوناچی.

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید حدود 50 ٪ از XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت باید بر خلاف حرکت AB باشد و باید 38. 2 ٪ یا 88. 6 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت بر خلاف قبل از میلاد است و اگر قبل از میلاد 38. 2 ٪ از AB باشد ، باید 112. 8 ٪ (پسوند) حرکت BC باشد. اگر قبل از میلاد 88. 6 ٪ از AB باشد ، CD باید 261. 8 ٪ (پسوند) قبل از میلاد باشد.

AD: حرکت کلی قیمت بین A و D باید 78. 6 ٪٪ از XA باشد.

الگوی نمودار هارمونیک پروانه

این یکی دیگر از اصلاح الگوی هارمونیک گارتلی است که شامل همان چهار حرکت قیمت است.

سطح اصلاحات متفاوت است ، و این در نظر گرفته می شود و الگوی پسوند با پایان یافتن پای D در خارج از پای اولیه XA گسترش می یابد

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید حدود 78. 6 ٪ از XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت باید بر خلاف حرکت AB باشد و باید 38. 2 ٪ یا 88. 6 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت بر خلاف قبل از میلاد است و در صورتی که قبل از میلاد 38. 2 ٪ از AB باشد ، باید 161. 80 ٪ (پسوند) حرکت BC باشد. اگر قبل از میلاد 88. 6 ٪ از AB باشد ، CD باید 261. 80 ٪ (پسوند) قبل از میلاد باشد.

میلادی: حرکت کلی قیمت بین A و D باید 127 ٪ یا 161. 80 ٪ از XA باشد

از دست دادن

اگر در حال تجارت یک پروانه صعودی هستید ، باید یک دستور از دست دادن توقف را در زیر نوسان پایین D New Adude D Bottom قرار دهید. اگر در حال تجارت یک پروانه نزولی هستید ، یک دستور از دست دادن توقف را بالاتر از نوسان T Top Deped Deped قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که توقف را در فاصله معقول و معقول فراتر از نقطه D قرار داده و نوسانات فعلی را در نظر می گیرید.

بهره بردن

روش های بی شماری وجود دارد که می توانید خروج خود را برای الگوی پسوند پروانه مدیریت کنید. یک روش مؤثر ، تعیین هدف قیمت در گسترش 161. 8 ٪ حرکت CD است. ممکن است قبل از این سطح بخشی از موقعیت خود را در نظر بگیرید زیرا قیمت نقاط نوسان کلیدی در ساختار را نزدیک می کند. این سطوح مهم شامل نوسانات قیمت در نقاط B ، C و A. این سطح می تواند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کند. به همین ترتیب ، شما باید با دقت روشی را که قیمت در این سطوح تعامل دارد ، مشاهده کنید تا مشخص شود که آیا باید در تجارت بمانید یا از آن خارج شوید. اگر یک شکست در سطح A رخ دهد ، می توانید نسبتاً اطمینان داشته باشید که هدف پیش بینی شده در پسوند 161. 8 ٪ از CD باید حاصل شود.

الگوی نمودار هارمونیک پروانه نشان می دهد که حرکت تبلیغات باید فراتر از حرکت اولیه قیمت (XA) باشد. به این ترتیب ، الگوی هارمونیک پروانه یک سازند خارجی در نظر گرفته می شود.

الگوی نمودار هارمونیک خرچنگ

الگوی هارمونیک خرچنگ شباهت هایی با الگوی نمودار پروانه دارد. الگوی خرچنگ در واقع مانند یک پروانه کشیده در یک طرف به نظر می رسد.

خرچنگ همچنین نشان می دهد که آخرین حرکت قیمت فراتر از حرکت اولیه است ، جایی که باید از پسوند فیبوناچی استفاده شود. سطح فیبوناچی مورد استفاده برای شناسایی الگوی در زیر شرح داده شده است:

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید حدود 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪ از XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت باید بر خلاف حرکت AB باشد و باید 38. 2 ٪ یا 88. 6 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت بر خلاف قبل از میلاد است و در صورتی که قبل از میلاد 38. 2 ٪ از AB باشد ، باید 224 ٪ (پسوند) حرکت BC باشد. اگر قبل از میلاد 88. 6 ٪ از AB باشد ، CD باید 361. 80 ٪ (پسوند) قبل از میلاد باشد.

AD: حرکت کلی قیمت بین A و D باید 161. 80 ٪ از XA باشد.

الگوی نمودار هارمونیک Cypher

این الگوی هارمونیک از نزدیک به الگوهای سنتی M و W شکل شبیه است. این کشور از 5 امتیاز (X-A-B-C-D) تشکیل شده است که نقطه D منطقه ورود است.

الگوی نمودار Cypher شبیه به سایر الگوهای نمودار است که قبلاً در مورد آن بحث کردیم ، با این حال ، یک تفاوت خاص دارد. حرکت BC از الگوی نمودار Cypher فراتر از حرکت XA است. این بدان معنی است که ما برای اندازه گیری خروجی BC از یک سطح پسوند در AB استفاده می کنیم. در زیر لیست سطوح تنظیم الگوی Cypher را پیدا خواهید کرد:

XA: این می تواند هر حرکتی در نمودار باشد و برای اینکه بخشی از یک الگوی هارمونیک باشد ، هیچ الزام خاصی برای این حرکت وجود ندارد.

AB: این حرکت خلاف حرکت XA است و باید 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪ از XA باشد.

قبل از میلاد: این حرکت باید مخالف حرکت AB باشد و باید در هر جایی بین 113. 0 ٪ و 141. 4 ٪ از حرکت AB باشد.

CD: آخرین حرکت قیمت خلاف قبل از میلاد است و باید 78. 6 ٪ از حرکت عمومی XC باشد.

نکته مهم این الگوی این است که حرکت BC فراتر از XA است و این یک گسترش AB است. بنابراین ، ما CD را با اصلاح XC و نه در سال قبل از میلاد اندازه گیری می کنیم. این امر به این دلیل است که حرکت عمومی XC است که از قبل از میلاد بزرگتر است.

الگوی هارمونیک کوسه

این یک تنوع از الگوهای سنتی M و W است. الگوی کوسه از دو بخش قیمت جداگانه تشکیل شده است: از یک طرف ، موج ضربه ای که شکست می خورد و از سوی دیگر موج ضربه ای که به سطح شدید می رسد.

ساختار یک الگوی کوسه سعی دارد از یک حرکت قیمت بیش از حد استفاده کند. برای تأیید الگوی ، لازم است که پس از شکل گیری (رسیدن به نقطه C) ، قیمت سریع چرخانده شود و روند جدیدی را در جهت مخالف آغاز کند.

 • حرکت تحریک آمیز اولیه همان کاری است که از 0 تا X رخ می دهد. این حرکت عقب نشینی هایی را که در پی می آید تعریف می کند.
 • سپس قیمت تا رسیدن به نقطه A را تصحیح می کند.
 • سپس قیمت ها حرکت تحریک آمیز اولیه را به نقطه B از سر می گیرند. این حرکت باید بین 113 ٪ تا 161. 8 ٪ از حرکت 0x اولیه را نشان دهد.
 • نوسانات به طور ناگهانی افزایش می یابد و قیمت به شدت به نقطه C می رسد. حرکت از B به C باید بین 88. 6 ٪ و 113 ٪ حرکت اولیه را نشان دهد. همچنین باید بین 161. 8 ٪ و 224 ٪ جنبش XA را نشان دهد. اگر این شرایط تأیید شود ، ما بعد از تغییر قیمت جهت آن در C ، موقعیتی را باز خواهیم کرد.
 • هدف این الگوی معمولاً در محدوده قیمت بین A و B است و به طور کلی 38. 2-61. 8 ٪ اصلاح حرکت BC است که می تواند تا 161. 8 ٪ گسترش یابد.

5-0 الگوی

مانند الگوی کوسه ، الگوی 5-0 یک الگوی نسبتاً جدید است که توسط اسکات کارنی بزرگ کشف شده است. کارنی این الگوی را در دومین کتاب خود در سریال هارمونیک خود ، هارمونیک تجارت: جلد دو نشان داد.

الگوی 5-0 به راحتی یکی از مهمترین الگوهای به نظر می رسد. بسته به جایی که با دانش خود در مورد الگوهای هارمونیک در آنجا قرار دارید ، 5-0 خارجی به نظر می رسد. و این در درجه اول به این دلیل است که الگوی 5-0 یک 0 را شروع می کند. اگر به دیدن XABCD عادت کرده اید ، بدون شک 0xABCD عجیب به نظر می رسد.

 1. این الگوی در ابتدای حرکت طولانی قیمت شروع می شود (با 0 آغاز می شود).
 2. پس از تأسیس 0 ، وارونگی تکانه در X ، A و B باید دارای پسوند 113 - 161. 8 ٪ باشد.
 3. پیش بینی AB دارای نیاز پسوند 161. 8 ٪ به C. c می تواند فراتر از پسوند 161. 8 ٪ باشد اما بیش از 224 ٪ نیست.
 4. D 50 ٪ اصلاح قبل از میلاد است و برابر با AB است (یک الگوی AB = AB = CD).
 5. CD متقابل AB = CD مورد نیاز است.

یکی از بهترین راه های تفسیر این الگوی ، مشاهده آن از دیدگاه معامله گر است. اگر الگوی 5-0 صعودی را به عنوان نمونه در نظر بگیریم ، می توانیم دلیل آن را ببینیم. پای AB با B در زیر x به پایان می رسد و کمترین سطح را ایجاد می کند. سپس ما یک حرکت طولانی را در زمان انجام می دهیم که پای BC با پایان بیشترین حرکت با C در بالاتر از A. است. حرکت از B به C ممکن است ظاهر یک پرچم خرس یا یک پنبه نزولی را به خود جلب کند. C تا D فشار کوتاه مدت و اعتقاد را در بین خرس ها نشان می دهد که کمترین چیزهای جدید پیدا می شود. درعوض ، ما به D - 50 ٪ اصلاح قبل از میلاد می رسیم. به جای پایین ترین سطح پایین ، ما یک نوسان تأیید را ایجاد می کنیم و باعث می شود پایین تر باشد. این حرکت بیش از حد ممکن است یک روند جدید روند و یا حرکات اصلاحی قابل توجهی را ایجاد کند.

الگوی 5-0 نزولی پای AB با B بالاتر از x به پایان می رسد و باعث ایجاد بالاتر بالاتر می شود. سپس ما یک حرکت طولانی را در زمان انجام می دهیم که در آن پای BC طولانی ترین حرکت با پایان C در زیر A. است. حرکت از B به C ممکن است ظاهر یک پرچم صعودی یا سرنشینان صعودی را به خود جلب کند. C to D فشار خرید شدید و اعتقاد بین گاوها را نشان می دهد که کمترین چیزهای جدید پیدا می شود. درعوض ، ما به D - 50 ٪ اصلاح قبل از میلاد می رسیم. به جای اوج های بالاتر جدید ، ما یک نوسان تأیید می کنیم و باعث می شود سطح بالایی پایین بیاید. این حرکت بیش از حد ممکن است یک روند جدید روند و یا حرکات اصلاحی قابل توجهی را ایجاد کند.

AB = الگوی هارمونیک CD

AB = CD یک الگوی معکوس است که به شما کمک می کند تا زمان تغییر قیمت را تشخیص دهید. الگوی AB = CD به شما کمک می کند تا زمانی که قیمت در حال تغییر جهت است ، تشخیص دهید تا بتوانید در هنگام پایین بودن قیمت ها خریداری کنید و در هنگام بالا بودن بفروشید.

این الگوی را می توان برای خرید در هنگام پایین بودن قیمت ها و فروش در هنگام بالا بودن به تصویب رساند. این الگوی شامل سه پا است که دو پا مساوی دارای برچسب AB و CD است. این الگوی نام "پیچ رعد و برق" را از شکل گیری شکل زیگ زاگ با AB = CD به دست می آورد. این می تواند در هر بازار مالی و در هر بازه زمانی استفاده شود.

در یک صعود ، اولین مرحله (A-B) با افزایش قیمت از A به B شکل می گیرد.

در نقطه B ، قیمت تغییر می کند و به عقب برگشته می شود تا پای B-C را تشکیل دهد-در حالت ایده آل 61. 8 ٪ یا 78. 6 ٪ اصلاح قیمت بین نقاط A و B.

قیمت سپس روند صعودی اصلی خود را ادامه می دهد و یک پای C-D را تشکیل می دهد که باید به همان طول با پای A-B باشد.

پس از اتمام الگوی (نقطه D) ، یک سفارش فروش را قرار دهید و از معکوس قیمت به سود خود بپردازید.

از دست دادن توقف خود چند پیپ بالاتر از نقطه D. قرار دهید

یک تنظیم جدید فیبوناچی را از نقطه A تا D یا C تا D از الگوی کامل بکشید.

50 ٪ سود را در جایی کسب کنید که قیمت 61. 8 ٪ از فاصله بین A و D یا C و D. را به خود اختصاص داده است. با TSL از سطح فیبوناچی قبلی موقعیت باقی مانده است. از طرف دیگر ، معدود معامله گران نیز 100 ٪ از CD LEG را که در مثال زنده در زیر پیش بینی شده است ، هدف قرار می دهند.

در یک بازار روند نزولی با تجارت خرید صعودی ، ما الگوی و سفارشات معاملاتی را به روشی مشابه با رویکرد فوق معکوس می کنیم.

مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...
ما را در سایت مدرسه فارکس معامله گر ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ابراهیم بهپور اسکویی بازدید : 58 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1402 ساعت: 1:59